Remedial teaching

Kan uw kind structureel of incidenteel niet meekomen op de basisschool? Heeft uw zoon of dochter bijvoorbeeld moeite met spellen, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat of schrijven? Dan zoekt u als ouder natuurlijk naar oplossingen. Want niets is vervelender dan dat u het zelfvertrouwen en leerplezier van uw kind ziet verdwijnen.

Voor sommige leerlingen is de hulp die school biedt onvoldoende. Met Remedial teaching (RT) geeft ‘Kracht door leren’ extra ondersteuning en haalt uw kind het beste uit zichzelf.

De gevolgen van leerproblemen

Kinderen met leerproblemen hebben vaak meer tijd nodig voordat ze iets begrijpen, of ze hebben een leerstrategie ontwikkeld die niet handig blijkt. Soms is ook motorische vaardigheid de oorzaak.

Niet zelden leiden leerproblemen tot motivatieproblemen, gaan kinderen nog minder presteren en krijgen ze last van faalangst of andere spanningsklachten. Uw kind kan vaak niet goed benoemen wat er aan de hand is. ‘School is saai’, zegt uw zoon dan. Of uw dochter komt slecht haar bed uit, of klaagt over buikpijn.

Met RT zet ‘Kracht door leren’ deze kinderen weer op de rit. Letterlijk vertaald betekent remedial teaching ‘herstellend leren’ (uit Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, LBRT).

Wat heeft uw kind nodig?

‘Kracht door leren’ haakt in op de kern van een leerprobleem. Het totale plaatje is van belang. Dus niet enkel de achterstand bij spelling of rekenen, maar ook wat uw kind kan en welke leerstijl bij hem of haar past.

Het ene kind heeft voldoende aan extra hulpmiddelen, uitleg en oefening. Met het andere werken we eerst aan aandacht voor taakbesef, motivatie, zelfvertrouwen en concentratie.

Een goed gevoelHi5

Dit alles vindt plaats in een veilig en pedagogisch klimaat, waarin uw kind zich begrepen en gezien voelt. Ook de omgeving draagt daaraan bij. Afhankelijk van uw kind en uw wens plannen we de afspraken in de praktijk van ‘Kracht door leren’ in Waalre, of bij u thuis.

Werken aan kennis en vaardigheden wisselen we af met speelse activiteiten. Leren moet tenslotte wel leuk blijven en zo blijft uw kind beter bij de les.

Kan uw zoon of dochter wel wat extra ondersteuning gebruiken? Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat ‘Kracht door leren’ voor uw kind kan betekenen.