Zo werkt het

Elk traject van ‘Kracht door leren’ is maatwerk, maar bestaat altijd uit een aantal vaste stappen:

  • de intake
  • onderzoek en handelingsplan
  • begeleiding
  • evaluatie

Intake

In een gratis en vrijblijvend intakegesprek bespreken we de hulpvraag van u en uw kind. Het is prettig als u informatie als toetsgegevens, onderzoeksverslagen, rapporten en dergelijke meeneemt. Ook vraag ik u toestemming om contact op te nemen met de school van uw kind, zodat de school extra informatie kan verstrekken. In dit gesprek bepalen we of ‘Kracht door leren’ kan bieden wat uw kind nodig heeft. Het gesprek duurt ongeveer een uur.

Onderzoek en handelingsplan

Het begeleidingstraject start met nader onderzoek. Soms is het nodig om nog wat toetsen af te nemen met uw kind die te maken hebben met het leerprobleem. En natuurlijk laat ik uw kind aan het woord. Zo vorm ik een volledig beeld van uw kind: leerstijl, taakaanpak, niveau en concentratie.

Naar aanleiding van alle informatie stel ik een handelingsplan op dat optimaal aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind en kan de begeleiding beginnen.

Begeleiding

Hoe lang en hoe vaak uw kind begeleiding nodig heeft, is afhankelijk van uw kind en van de hulpvraag. De periode en frequentie van de begeleiding die we afspreken, leg ik vast in het handelingsplan.

Remedial teaching:
Een remedial-teachingsessie duurt 30 tot 45 minuten. Soms krijgt de leerling extra oefenstof mee naar huis om zo de leerstof onder de knie te krijgen. Meestal is de begeleiding eens per week.

Huiswerkbegeleiding:
Huiswerkbegeleiding duurt 45 minuten per afspraak. Bij de start plannen we twee afspraken per week. Naarmate uw kind de nieuwe vaardigheden beter beheerst, laten we meer tijd tussen de afspraken. Samen werken we toe naar zelfstandigheid.

Rekentoets:
Ook individuele coaching voor de rekentoets duurt drie kwartier per afspraak. De frequentie is meestal twee keer per week. Afhankelijk van de situatie van uw kind kunnen we daarvan afwijken.

Evaluatie

Na de afgesproken periode evalueren we en kijken we of er voldoende vooruitgang geboekt is. Vaak met behulp van een eindtoets.

Als uit de evaluatie blijkt dat vervolgstappen nodig zijn, stel ik het handelingsplan bij en spreken we, in overleg, een nieuwe periode van begeleiding af.